InstagramFaceBookYoutubeTikTok

Klasa Straży Granicznej (innowacja pedagogiczna)

staz granicznaKomendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu zadeklarował w porozumienu podpisanym 25.02.2020:

  1. chęć uczestniczenia w innowacji pedagogicznej pn. "Ochrona granicy państwowej z elementami prawa",
  2. udzielanie merytorycznej i praktycznej pomocy przy organizacji zajęć związanych z zagadnieniami służby granicznej,
  3. przygotowanie wkładu do programu nauczania profilowanego,
  4. podtrzymywania więzi z Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach poprzez uczestniczenie w życiu szkoły.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych ma na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym.
W ramach współpracy funkcjonariusze Straży Granicznej będą udzielać merytorycznej i praktycznej pomocy w organizacji zajęć lekcyjnych, związanych z zagadnieniami służby granicznej. Uczniowie klas o profilu Straż Graniczna będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się ze specyfiką służby w Straży Granicznej. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się również w obiektach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie każdy uczeń pozna zróżnicowany charakter służby w SG – od kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach do prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach strzeleckich na nowoczesnej strzelnicy i trenażerze laserowym oraz w zajęciach z taktyk i technik interwencji, które prowadzone będą przez instruktorów z ŚlOSG. Funkcjonariusze Straży Granicznej opracowali już program zajęć teoretycznych i praktycznych, dotyczący "Ochrony granicy państwowej z elementami prawa".

O przyjęciu do klasy decydować będzie decydowała próba sprawności fizycznej, która opisana jest w poniższym dokumencie.
Opis próby sprawności fizycznej

TERMINY PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
I termin                          w trakcie ustalania
II termin                         w trakcie ustalania
Termin uzupełniający    w trakcie ustalania

 

Ulotka 1
Ulotka 2

 


Artykuł - Gwarek

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:8798