InstagramFaceBookYoutubeTikTok

4

Klasa policyjna

 

VI Liceum Ogólnokształcące pozwoli przygotować młodzież do podjęcia dalszej nauki w szkołach policyjnych, ułatwi jej wejście na atrakcyjny, a równocześnie specyficzny rynek pracy. Program zajęć policyjnych, który został włączony do szkolnego zakresu programów zakłada wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat służby w Policji , przygotowanie kondycyjne młodzieży, kształcenie postawy patriotycznej i prospołecznej. Program zakłada realizację dodatkowo 150 godzin w cyklu trzyletnim. Są to godziny przeznaczone na zapoznanie młodzieży z organizacją i zadaniami Policji, podstawami obowiązującego systemu prawa, przeciwdziałaniem zjawiskom kryminogennym, zapewnieniem porządku publicznego, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, taktyką i technikami interwencji, szkoleniem strzeleckim, musztrą indywidualną i zespołową. Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego w klasie pierwszej i drugiej pozwoli na wprowadzenie zajęć z samoobrony „Aikido”. Młodzież będzie miała okazję nabyć umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Atrakcją klasy policyjnej będą również wakacyjne obozy sprawnościowe oraz zajęcia na strzelnicy. Uczniowie tej klasy zapoznani zostaną z organizacją, strukturą i zadaniami Policji, dzięki czemu w przyszłości będą mogli podjąć decyzję o wstąpieniu do służby w Policjii bądź podjąć pracę w innych służbach mundurowych. Uczniowie tej klasy powinni realizować następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie. Absolwenci klasy policyjnej chcący podjąć dalsze szkolenie w Wyższej Szkol Policji uzyskają dodatkowo 2 punkty podczas rekrutacji.

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:8797