InstagramFaceBookYoutubeTikTok

2022 technikum srebroGŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu kolejowego:
  1. organizowania oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
  2. obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej,
  3. nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.
 2. W zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:
  1. planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych,
  2. zarządzania taborem kolejowym,
  3. przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
  4. zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
TKO.07. - Organizacja i prowadzenie ruchu kolejowego
TKO.08. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych


WARUNKI PRACY

Po zdobyciu zawodu będziesz pracował:

 • w pomieszczeniu zamkniętym, wyposażonym w panel sterowniczy,
 • w systemie zmianowym, najczęściej 12–godzinnym (tzw. turnusie),
 • w pozycji siedzącej,
 • pod presją odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu pociągów, osób je obsługujących i pasażerów,
 • ściśle według przepisów kolejowych, doraźnych zarządzeń i poleceń dyspozytora oraz przepisów BHP,
 • w ścisłej współpracy z innymi pracownikami kolei,
 • wykorzystując nowoczesny sprzęt i systemy informatyczne,
 • w mundurze kolejowym. 


PRZECIWWSKAZANIA DO ROZPOCZĘCIA PRACY I KSZTAŁCENIA W DANYM ZAWODZIE LUB SZKOLE

Do przeciwwskazań wykonywania zawodu technika transportu kolejowego należą:

 • wady kręgosłupa,
 • zaburzenia pracy rąk,
 • długoterminowe choroby neurologiczne np. epilepsja,
 • poważne wady wzroku i słuchu,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia równowagi, omdlenia,
 • przewlekłe choroby układu krążenia, nerwowego i oddechowego,
 • cukrzyca.


TYPOWE DLA ZAWODU MIEJSCA PRACY
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może ubiegać się o pracę:

 • w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą kolejową jak: PKP PLK SA w zawodach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, tj. dyżurnego ruchu, nastawniczego, dróżnika przejazdowego, toromistrza,
 • w kolejowych firmach przewozowych w zawodach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów pasażerskich i towarowych tj. kierownik pociągu, kierownik pociągu gospodarczego i roboczego, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, pracownik kasowy. 


TYPOWE DLA ZAWODU STANOWISKA PRACY

Do typowych stanowisk pracy zawodu technik transportu kolejowego należą:

 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • dróżnik przejazdowy,
 • kierownik pociągu,
 • rewident,
 • manewrowy,
 • ustawiacz,
 • pracownik kasowy,
 • kontroler kolejowy, dyspozytor ruchu kolejowego.


ZAROBKI

Średnie wynagrodzenie na stanowisku technik transportu kolejowego brutto wynosi: 4 670 PLN i jest o 15% wyższe niż średnia krajowa.
Osoby najsłabiej wynagradzane w tej grupie zarabiają 4 050 PLN brutto.

 

transport zapotrzebowanie

Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:8796