InstagramFaceBookYoutubeTikTok

2022 technikum srebroGŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
  1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
  2. monitorowania poziomu i stanu zapasów,
  3. obsługiwania programów magazynowych,
  4. prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  1. planowania procesów transportowych,
  2. organizowania procesów transportowych,
  3. dokumentowania procesów transportowych.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPL.01. -  Obsługa magazynów
SPL.04. - Organizacja transportu


WARUNKI PRACY
Po zdobyciu zawodu będziesz pracował:

 • indywidualnie lub w małym zespole;
 • przeważnie w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Niekiedy jednak charakter działalności firmy wymaga pracy w systemie wielozmianowym, również w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy;
 • w działach transportu w pomieszczeniach biurowych;
 • w zależności od asortymentu magazynowanych towarów lub wyrobów w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hala magazynowa) lub na wolnym powietrzu;
 • w zależności od asortymentu magazynowanych towarów lub wyrobów, w zmiennych warunkach panujących w pomieszczeniach (np. niska, wysoka temperatura, duża wilgotność itp.);
 • w przypadku pracy na wolnym powietrzu – narażony na zmienne warunki pogodowe;
 • w pozycji stojącej (praca w magazynie) lub siedzącej (praca przy komputerze);
 • przenosząc ciężkie towary, a przez to narażony na urazy, np. kręgosłupa, nóg, rąk itp.;
 • narażony na urazy spowodowane upadkami z wysokości (z drabin, podestów, półek), poślizgnięciem się na śliskiej nawierzchni, potrąceniem przez poruszające się pojazdy (wózki elektryczne, wózki widłowe), czy też przedmiotami spadającymi z dużej wysokości;
 • narażony na zagrożenia związane z magazynowanymi towarami np. łatwopalnymi, toksycznymi, wybuchowymi;
 • użytkując i obsługując między innymi drabiny lub podesty, wózek ręczny paletowy, wózek jezdniowy podnośnikowy (pod warunkiem posiadania dodatkowych uprawnień do jego obsługi), owijarkę do palet, terminal kodów kreskowych, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi magazynu lub zleceń transportowych, telefon komórkowy itp.


TYPOWE DLA ZAWODU MIEJSCA PRACY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może ubiegać się o pracę:

 • w zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak produkcja, transport, handel, usługi, wojsko;
 • w firmach produkcyjnych różnego typu, w których jest magazyny;
 • w centrach logistycznych;
 • w składach materiałów i towarów, np. budowlanych, węgla;
 • w sklepach;
 • w wypożyczalniach;
 • we własnej firmie.


ZAROBKI
Średnie wynagrodzenie na stanowisku technik są zróżnicowane. Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie jak:

 • zakres wykonywanych czynności,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • staż pracy.
Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:8797