17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r., które umożlwia od 1 września 2020 r. kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych. Jest to zatem zupełnie nowy, ale poszukiwany na rynku polskim zawód.

Absolwent, który ukończy szkołę w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych będzie mógł:

  1. naprawiać i regenerulować części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
  2. montować maszyny i urządzenia,
  3. instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
  4. obsługiwać maszyny i urządzenia,
  5. wykonywać diagnostykę elementów części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
  6. wykonywać pomiary.
Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:15661