3Klasa wojskowa

 

Klasa z "wojskowością" jest atrakcją Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II. To tutaj młodzież ma szanse zetknięcia się z tajnikami służby wojskowej, udziału w atrakcyjnych zajęciach z musztry, w zajęciach strzeleckich, w zajęciach z topografii oraz w wakacyjnym obozie wojskowym. Zajęcia wojskowe pozwalające na zapoznanie młodzieży z zasadami żołnierskiego zachowania, umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu obronności, ratownictwa medycznego, musztry, regulaminów, praktycznego wykorzystania wiedzy topograficznej w terenie. Młodzież uczestniczy w marszach na orientację i według mapy oraz w zawodach strzeleckich. Zdobywa umiejętność rzucania ćwiczebnym granatem ręcznym oraz posługiwania się bronią na strzelnicy. Uczniowie klas mundurowych angażują się w działalność ochotniczych straży pożarnych, PCK, włączają się w działalność charytatywną. Cechuje ich zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, a noszenie munduru wojskowego wpływa pozytywnie na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Liceum to przygotowuje do pracy w służbach mundurowych i pozwala kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Uczniowie tej klasy powinni realizować następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematykę i język angielski. Dzięki podpisaniu przez szkołę Porozumienia o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu absolwenci klasy wojskowej po złożeniu egzaminu będą mogli odbyć skróconą służbę przygotowawczą według "Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych RP".

VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół w Polsce. To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Młodzież klasy wojskowej uczęszcza na zajęcia z edukacji wojskowej, uczestniczy w tzw. Wojskowych Dniach Szkoleniowych oraz swoje umiejętności związane ze sztuką wojskową doskonali podczas 50 godzinnego poligonu, organizowanego na obiektach patronackiej jednostki wojskowej. Zajęcia wojskowe realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. Szkoła posiada profesjonalny, szkoleniowy sprzęt wojskowy, który został pozyskany w związku z realizacją dotacji MON na zakup wyposażenia przez szkoły prowadzące pilotażowy program.
Po zakończeniu szkolenia wojskowego absolwent szkoły otrzymuje certyfikat MON o ukończeniu tego szkolenia. Wówczas może rozpocząć przygodę z wojskiem, odbywając skróconą służbę przygotowawczą, zasilając szeregi żołnierzy służby zawodowej, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz w Obronie Terytorialnej Kraju. Absolwent może kontynuować naukę na studiach wojskowych:
- Wojskowej Akademii Technicznej
- Akademii Wojsk Lądowych
- Akademii Sił Powietrznych
- Akademii Marynarki Wojennej
Obecnie szkoła ubiega się o prowadzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego. Decyzję w tej kwestii podejmie Minister Obrony Narodowej, który będzie sprawował merytoryczny nadzór nad oddziałem.

O przyjęciu do klasy decydować będzie decydowała próba sprawności fizycznej, która opisana jest w poniższym dokumencie.
Opis próby sprawności fizycznej

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, termin Próby sprawności fizycznej zostanie podany w późniejszym okresie.

 

Czekamy na Ciebie !!!

   
Odwiedziło nas:Odwiedziło nas:15659